SUN for Malindi

S.U.N. 4 Malindi staat voor: Support Underestimated Necceseries. In het Nederlands betekent dit; Ondersteuning van onderschatte benodigdheden. S.U.N. 4 Malindi bouwt met kansarme kinderen en gehandicapten aan een betere toekomst in Kenia.

Klik HIER voor de website.

In 2022

De aanvraag van SUN richtte zich op de aanlegkosten van  watertanks en zonnepanelen. De totale kosten werden begroot op € 5.360.

De vergadering stemde in met honoreren van een deel van de projectkosten, i.c.  2 watertanks 100.000 KES en zonnepanelen conform begroting 200.000 KES  = 300.000 x € 0,008 = € 2.400.

 

In 2018

Tijdens huisbezoeken signaleert de maatschappelijk werker  problemen, zoals HIV/Aids. Deze mensen worden gestigmatiseerd in hun omgeving. Hij startte een steungroep waar over hun ziekte gesproken kan worden. Daarnaast ontstond een donateursgroep, waar patiënten  geld kunnen lenen.  Op dit moment zijn er 6 steungroepen met ieder 10 deelnemers. Ieder steungroep heeft 2 vrijwilligers die in de gaten houden of leningen worden afgelost. Door deze manier van omgaan met elkaar worden patiënten weerbaarder.

Eerst werden mensen met HIV/Aids verbannen uit hun omgeving of familie, scheidingen kwamen regelmatig voor. Ze leefden in armoede omdat ze geen energie hadden om te werken. Ze waren afhankelijk van projecten ter ondersteuning. Nu runnen ze kleine winkeltjes en kunnen ze geld verdienen of lenen. Aan de vrijwilligers wordt regelmatig een training aangeboden, waarin wordt geleerd, hoe om te gaan met financiën. Hiervoor is tact en verantwoordelijkheid belangrijk.

Voor de cursus micro krediet werd een bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.500.

In 2017

Aanvraag S.U.N. 4 Malindi voor bijdrage in uitgaven voor schoolkinderen in Kenia.

De aanvraag wordt gehonoreerd voor de onderdelen lesmateriaal (1.200) en maatschappelijk werk (1.830), i.c. € 3.030.

aanvraagformulier Homico Sun for Malindi