Het ontstaan van HOMICO

Officieel luidt de naam “STICHTING HOEVENSE MISSIE EN ONTWIKKELINGSCOMITE” ,maar in de volksmond werd deze naam al snel ingekort tot HOMICO. Onder deze naam is de stichting al sinds 1970 een onuitwisbaar begrip geworden onder de bevolking in de regio.

Het was Pastoor Van der Pol uit Hoeven, die bij zijn 40-jarig priesterjubileum op 14 juni 1970 de wens te kennen had gegeven dat hij geen afscheidscadeau voor zichzelf wilde hebben, doch iets waarmee hij het totale parochiewerk een dienst kon bewijzen. Op zijn initiatief werd toen HOMICO gesticht als een soort fonds, waarin de medeverantwoordelijkheid van de parochianen voor plaatsgenoten die naar de missie- en ontwikkelingslanden gaan tot uitdrukking kon worden gebracht.

HOMICO is vanaf de oprichting erg actief geweest. De verkoop en opslag van tweedehands spullen vond plaats vanuit een kosteloos beschikbaar gestelde schuur. De eerste 15 jaren was HOMICO te gast in de schuur van de kinderen Buijs aan het Achter het Hof in Hoeven. De volgende periode van 15 jaar was HOMICO te gast in de schuur van Diek van Lier aan het Gors. In 2001 verhuisde HOMICO naar een “echt winkelpand” eigendom van beschermheer Free Doomen aan de Pastoor van Breugelstraat 68a in Bosschenhoofd. Na beëindiging van de vooraf vastgelegde gebruiksperiode van 15 jaar moest HOMICO op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat werd gevonden in de voormalige peuterspeelzaal in de St. Gerardushof 15 in Bosschenhoofd. Caritas was bereid het pand aan te kopen van de gemeente Halderberge en stelt het beschikbaar aan HOMICO. HOMICO is verantwoordelijk voor de exploitatiekosten en de eigenaarslasten.

De inkomsten van HOMICO bestaan uit giften, (vaste) donaties, opbrengsten van verkoop van kleding, oude metalen en incidentele subsidies of bijdragen. De belangrijkste bron van inkomsten wordt nog steeds geleverd door verkoop van tweedehands ontvangen goederen vanuit de winkel die geopend ip op woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

HOMICO is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat geeft personen en bedrijven ook de mogelijkheid om fiscaal gunstig te schenken. ANBI-registratienummer 19807, RSIN-nummer 810477956.

In 2017 zijn 25 vrijwilligers bij HOMICO betrokken. Zij zetten zich in voor de regionale ontwikkelingswerkers en organisaties die projecten uitvoeren in de derde wereld. De voornaamste doelstelling van HOMICO is:

“Hulp aan de allerarmsten in de eerste levensbehoeften om te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen”.

Homico heeft de ANBI status.

Stichting Homico heeft de ANBI status. Dat houdt in dat giften die aan Homico worden gedaan in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn.

De belastingdienst ziet toe op naleving van de wettelijke eisen die aan die ANBI status worden gesteld. Publicatie op internet, i.c. onze eigen website https://www.homico.nl  is verplicht.

Die informatie vermelden wij trouw op onze website, maar de gegevens staan onder diverse rubrieken gemeld.

In het onderstaande overzicht hebben wij de door de belastingdienst verlangde gegevens bij elkaar gezet. (de gevraagde onderdelen zijn exact overgenomen van de website van de belastingdienst).

anbi info voor website

afschrift-akte van statutenwijziging Homico dd 18-5-2016

Zie kop jaarverslagen bovenaan onze homepagina voor de jaarverslagen