Na 15 jaar gastvrij gebruik van het pand van de heer Free Doomen, is in juli 2016 het pand St. Gerardushof 15 in Bosschenhoofd aangekocht door Caritas. Caritas stelt het winkelpand beschikbaar aan Homico om daar de verkoop van goederen uit te voeren.

Indien u ook ene bijdrage wilt leveren aan het werk van HOMICO, kunt u een bijdrage overmaken op RABObank rekeningnummer NL28RABO0122599500 t.b.v. Homico te Hoeven-Bosschenhoofd.

Stichting HOMICO is ingeschreven bij de KAMER van KOOPHANDEL te Breda onder nummer 20104733 en bereikbaar tijdens winkel openingsuren onder nummer 0165-311025.

HOMICO is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat geeft personen en bedrijven ook de mogelijkheid om fiscaal gunstig te schenken. ANBI-registratienummer 19807.