Stichting kinderen van Spituk

Stichting Kinderen van Spituk is een kleine stichting met een beperkt aantal bestuursleden uit verschillende disciplines en geeft financiële ondersteuning aan het Pegon Institute te Spituk, Leh, Ladakh , N – W India.

Juni 2024:

Homico doneert €750,- voor de reparatie/ vervanging van 15 verouderde en beschadigde stapelbedden voor de kinderen van het Pegon- Institute Spituk school Ladakh India

 

Voor meer info over deze stichting:

https://www.kinderenvanspituk.nl/

 

 

Stichting The Key of Education

Marian Dekkers uit Etten-Leur heeft de wens om onderwijs-organisaties te ondersteunen door leerkrachten te onderwijzen.

Uit de website:

“Stichting The Key of Education vindt dat IEDER KIND even waardevol is, ongeacht of zijn bedje nu in Europa staat of in een ontwikkelingland. Wij vinden dat IEDER KIND recht heeft op kwalitatief goed onderwijs, waardoor de weg gelegd kan worden naar een betere toekomst.

Daarom zetten wij overal ter wereld schoolprojecten op (KEY-Schools) voor kansarme kinderen met de methodes van The Key en trainen daarbij de lokale leerkracht zodat deze kinderen beter Engels leren spreken en Engels leren lezen wat een positieve impact heeft op hun verdere schoolloopbaan”.

 

Homico ondersteunt haar iniatiatief. Voor meer info: www.thekeyofeducation.nl

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

De ondersteuningen van Homico maakten onderstaande mogelijk:

Verantwoording verslag Bukomansimbi Oeganda

Schoolproject Pachanay School

 

 

 

 

 

Stichting Aman-Iman

Stichting Aman-Iman heeft ten doel:

  1. Het verbeteren van de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger;
  2. Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen in de regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, moestuinen, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Klik www.aman-iman.nl voor de website.

In april 2024 doneert Homico €1.750,- voor schoolmeubilair t.b.v. de school in Bakorate en Intazayen

 

Peuple du Monde

Ondersteuning en onderwijs voor hulpbehoevenden in de derde wereld, in het bijzonder kwetsbare kinderen in het land Benin.

website: https://peupledumonde.nl/

November 2023

Homico werd gevraagd om 50% te dekken van de kosten voor schoolgeld voor 25 basis- en 23 middelbare scholieren. De andere helft werd gedekt met andere inkomsten.
Homico bekostigde de gevraagde € 1.282,=

Project Street Child Nederland

Street Child Nederland zet zich in voor straatkinderen in Liberia en andere Zuid Afrikaanse landen.

Voor meer info zie www.street-child.nl

2023:

De aanvrage richt zich op een project in Nigeria. De aangevraagde bijdrage is te fors voor Homico, maar schaalbaar. Besloten wordt een bijdrage te verstrekken van €945.

 

2022:

Street Child Nederland richt zich in het project  Family Business Scheme programma in Liberia op de 15 verzorgers van kwetsbare gezinnen door ze te  helpen een bedrijf op te starten om zo uiteindelijk geld te verdienen voor onderwijs voor hun kinderen.

Met de donatie van € 1.150 kunnen de verzorgers voor 3 gezinnen worden geholpen.

 

2020:

Street Child vraagt ondersteuning voor de Musahar gemeenschap in Nepal die door Covid-19 ernstig getroffen is. Homico honoreert de aanvraag met een bijdrage van € 2.500.

Klik hier: Stichting Homico – Projectplan – COVID-19 Nepal voor het ingediende projectplan.

2019:

De aanvrage in 2019 is gericht op het verstrekken van zaden (rijst) aan inwoners van Sierra Leone. De daadwerkelijke besteding van de toegezegde middelen is gepland in het 1e kwartaal van 2020. De toegezegde kosten bedragen € 2.480.

De aanvraag aan Stichting Homico in 2018 was gericht op opleiding van meisjes in Liberia en daarmee geringere kindersterfte.

Homico kende in de vergadering van 26 juni 2018 € 2.600 toe.

 

Stichting Tashi Delek

Tashi Delek

De Stichting Tashi Delek is werkzaam in het district Solu Khumbu in Nepal.
Op dit moment richt De Stichting zich op de dorpen Sherpa Mude, Mude Pasal en Beli Danda. Iedere mens heeft recht op voldoende en gezonde voeding en hier hoopt Tashi Delek met de lokale boeren samen aan te kunnen bijdragen.
Tashi Delel probeert er voor te zorgen dat de boeren uit het gebied door hun ondersteuning meer kennis en kundigheid krijgen op het agrarische vlak en de toepassing daarvan. Door opzetten van coöperaties wil de Stichting bijdragen aan een goede samenwerking en verantwoordelijkheid tussen de boeren onderling.
Ook willen ze de zelfredzaamheid bevorderen, waardoor ze  in de toekomst minder afhankelijk worden van financiële ondersteuning.

 Het doel is: 

  • Betere teeltmethodes te bewerkstelligen op de ecologische manier.
  • Opleiden van jongeren voor de agrarische sector.
  • Opslag van bronwater realiseren.
  • Terug dringen van erosie door klimatologische veranderingen

klik HIER voor de website van deze stichting.

 

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

 

Homico ondersteunt deze stichting met € 750,- voor een zaadbank en € 525,- voor een notenboomgaard. Totaal 1.275,-

Homico verstrekte een cheque van € 750 aan Tashi Delek welke in februari werd besteed aan een project ten behoeve van  de bijenteelt in Nepal.

Stichting Fafa

Stichting Fafa

Stichting FAFA staat voor Floor & Anniek for Africa. Het doel is het ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel, van individuele personen en projecten in Ghana.

Floor & Anniek hebben warme contacten met kleine projecten. Samen met projecteigenaren bundelen ze hun krachten. Dankzij hun tomeloze energie hebben deze dames nu al heel wat voor elkaar gekregen.

Klik HIER voor de website van stichting Fafa.

 

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

 

In februari 2023 werden de kosten voor een overkapping  voor een kleuterschool vergoed met een bijdrage van € 2.500.

 

In september 2022 doneerde Homico € 2.500 aan Fafa voor de aanleg van een poly watertank op een stellage. Daarmee kon de watervoorziening voor het hele dorp worden verbeterd.

Voor stand van zaken zie website Fafa en nieuwsbrief: Nieuwsbrief september 2022_compressed (1)

 

Homico ondersteunde in november 2021 stichting Fafa met een donatie van 950 euro tbv deuren voor de school van het Bambenninye project.

 

 

 

 

 

Stichting Let the Children Play

Stichting Let the Children Play (LCP) wil met haar ingezameld geld het project Amasiko Nursery Primary School ondersteunen. Dit project ligt gelegen in een bergachtiggebied in Zuidwest Oeganda.

Klik hieronder voor de website:

https://www.letthechildrenplay.nl/home

 

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.500 in oktober 2023.

 

2023:

Homico ondersteunt met een bedrag van € 2.300,- voor schoolboeken voor 2 klassen van Amasiko Greenschool Oeganda.

 

 

Stichting Nyatouta

Stichting Nyatouta heeft als doel: het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van kleinschalige projecten in GAMBIA met eerbied voor de Gambiaanse cultuur.

Stichting Nyatouta

 

Oktober 2023:

Homico doneert een bedrag van €250,- als sympathiebijdrage voor het 25-jarig bestaan.

13 november 2018:

Bekostiging van 50% van de kosten voor realisatie van een klaslokaal in Gambia.

 

2017: Transport goederen naar Gambia.

Stichting Kleurrijk Suriname

De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname richt zich in eerste instantie op het verlenen van kleinschalige hulp aan HIV/Aids besmette baby’s en jeugd tot achttien jaar in Suriname.

Bekijk hier de website.

2023:

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

 

Vanwege de crisis in Suriname is er een schreeuw om hulp.  De door Kleurrijk Suriname ondersteunde kindertehuizen dreigen niet meer in staat te zijn om de kinderen de dagelijkse strikt noodzakelijke (in Suriname nu onbetaalbare) spullen te bieden. De stichting wil deze spullen graag kopen en naar de kinderen sturen.

Homico ondersteunt met een bedrag van €1.500

2022:

De stichting deed andermaal een beroep op Homico in 2022. Homico verstrekte € 1.500 voor de aanschaf van rugtassen met schoolspullen voor de leerlingen in Suriname.

2020:

De stichting wil ook dit jaar weer rugtassen beschikbaar stellen voor de kinderen in het weeshuis. Door Covid-19 is de sponsoring voor de inhoud van de rugtassen onmogelijk gebleken. Homico sponsort de inhoud van de rugtassen voor €1.200

2019:

Homico verstrekt een bijdrage van € 1.800 voor de aanschaf van 120 rug tassen met schoolspullen voor de pupillen van het kindertehuis in Suriname.

 

2018:

Homico doneert € 1.000 voor  nieuwe schoolspullen en kleding voor het schooljaar 2018/2019.

 

2017:

Verstrekken van melk en melkproducten aan de kinderen van het tehuis voor weeskinderen Mijnzorg.
Verstrekte vergoeding: € 1.350

Bekijk hier de project aanvraag.