Project Street Child Nederland

Street Child Nederland zet zich in voor straatkinderen in Liberia en andere Zuid Afrikaanse landen.

Voor meer info zie www.street-child.nl

2022:

Street Child Nederland richt zich in het project  Family Business Scheme programma in Liberia op de 15 verzorgers van kwetsbare gezinnen door ze te  helpen een bedrijf op te starten om zo uiteindelijk geld te verdienen voor onderwijs voor hun kinderen.

Met de donatie van € 1.150 kunnen de verzorgers voor 3 gezinnen worden geholpen.

 

2020:

Street Child vraagt ondersteuning voor de Musahar gemeenschap in Nepal die door Covid-19 ernstig getroffen is. Homico honoreert de aanvraag met een bijdrage van € 2.500.

Klik hier: Stichting Homico – Projectplan – COVID-19 Nepal voor het ingediende projectplan.

2019:

De aanvrage in 2019 is gericht op het verstrekken van zaden (rijst) aan inwoners van Sierra Leone. De daadwerkelijke besteding van de toegezegde middelen is gepland in het 1e kwartaal van 2020. De toegezegde kosten bedragen € 2.480.

De aanvraag aan Stichting Homico in 2018 was gericht op opleiding van meisjes in Liberia en daarmee geringere kindersterfte.

Homico kende in de vergadering van 26 juni 2018 € 2.600 toe.

 

Stichting Fafa

Stichting Fafa

Stichting FAFA staat voor Floor & Anniek for Africa. Het doel is het ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel, van individuele personen en projecten in Ghana.

Floor & Anniek hebben warme contacten met kleine projecten. Samen met projecteigenaren bundelen ze hun krachten. Dankzij hun tomeloze energie hebben deze dames nu al heel wat voor elkaar gekregen.

Klik HIER voor de website van stichting Fafa.

Homico ondersteunde in november 2021 stichting Fafa met een donatie van 950 euro tbv deuren voor de school van het Bambenninye project.

In september 2022 doneerde Homico € 2.500 aan Fafa voor de aanleg van een poly watertank op een stellage. Daarmee kon de watervoorziening voor het hele dorp worden verbeterd.

Voor stand van zaken zie website Fafa en nieuwsbrief: Nieuwsbrief september 2022_compressed (1)

Blocks Haarlem / KWAO-KROM schoolproject ontvangt ook bijdrage in 2022.

Blocks Haarlem

Stichting Blocks richt zich op onderwijs aan kansarme kinderen in Ghana en diende daartoe een aanvraag in voor financiële steun om de 180 kinderen te voorzien van

schoolontbijt/ lunch, schoolmaterialen, schooluniformen, computer, en mobiele telefoon, voor de

komende basis schooljaar 2018/2019 die begint om 3 september 2018.

Besloten werd de aanvraag te honoreren ten aanzien van schoolboeken,  begroot op € 1.100.

In 2022 is een bijdrage van € 1.000 verstrekt voor het schoolproject in Ghana.

 

Aanvrage project Vraag en Aanbod.

De website van Vraag en aanbod meldt:

Wij zijn een organisatie die helemaal draait op vrijwilligers. Wij hebben geen betaalde krachten. Enkele jaren geleden hebben wij onze aanpak vernieuwd en ook zijn vrijwilligers uit het bedrijfsleven onze gelederen komen versterken, zoals de directeur maar ook vrijwilligers die goed thuis zijn in de Europese en Afrikaanse politiek en problematiek. Wij richten ons niet alleen op de problemen in Afrika, want ook in Nederland zien we vergeten groepen mensen. Denk eens aan de groep kwetsbare jongeren en volwassenen in Nederland, en aan de grote stroom vluchtelingen. VAI wil als sociale onderneming hierbij haar rol vervullen.

www.vraagenaanbodinternationaal.nl

De aanvraag richt zich op de inrichting van een school in Oeganda:

10. St. Benedict Technical Institute Kisubi
In Kisubi-Entebbe is het St. Benedict Technical
College ontstaan uit het St. Joseph Instituut.
Het is de vervolgopleiding geworden. Na de
basisopleiding die op St. Joseph wordt
gegeven, ontstond de behoefte om goede
leerlingen de kans te geven zich te
specialiseren en hun theoretisch en vakkennis
niveau uit te breiden. En speciaal leerlingen die
van huis uit weinig mogelijkheden hebben om
een dure vervolgopleiding te volgen, wilde
men een kans geven. Sinds 2013 mag St.
Benedict zich een erkende school voor hoger onderwijs noemen en ook diploma’s uitreiken die voor
het landelijke niveau zijn erkend: voor architect, civiel ingenieur, elektro technicus,
installatiedeskundige. Omdat de twee scholen vlak bij elkaar staan, is er een grote uitwisseling van
mensen en materialen.
Gevraagde materialen:
Metselsets, elektricien sets, loodgietersets, kleine en grote automonteurset

De kosten bedragen € 2.635, welke door Homico zijn verstrekt.

Stichting Gered Gereedschap

 

Gered Gereedschap steunt (leerling) vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. De juiste gereedschappen en machines, een gedegen vakopleiding en verdere begeleiding naar en op het werk zijn daar onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans om een zelfstandig bestaan als bijvoorbeeld timmerman, automonteur of kleermaker op te bouwen. Zo pakken we armoede duurzaam aan en dat werkt.

2022

De aanvraag luidde:

Voor het bedrag van € 5.765,- kunnen wij tien naaimachines en 40 individuele sets gereedschappen leveren, als ook acht sets gereedschappen voor de inrichting van klaslokalen voor de bovengenoemde vakken. Per set kunnen 10 leerlingen tegelijkertijd les gegeven worden. Per vakrichting zitten de juiste hand- en elektrische gereedschappen in de set. Wij willen u vragen € 1500,- te doneren om dit mogelijk te maken. Wij vragen de overige € 4265, – aan bij Stichting Heko en Stichting COFFR. Samen maken jullie het mogelijk dat 100 kwetsbare mensen per jaar een gedegen vakopleiding krijgen waarmee ze hun eigen brood kunnen verdienen en uit de armoede kunnen komen

De aanvraag werd gehonoreerd met een bijdrage van € 1.500.

2018

In de vergadering van 13 november 2018 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.500 voor de aanschaf van een container t.b.v. het transport van goederen naar Tanzania.

SUN for Malindi

S.U.N. 4 Malindi staat voor: Support Underestimated Necceseries. In het Nederlands betekent dit; Ondersteuning van onderschatte benodigdheden. S.U.N. 4 Malindi bouwt met kansarme kinderen en gehandicapten aan een betere toekomst in Kenia.

Klik HIER voor de website.

In 2022

De aanvraag van SUN richtte zich op de aanlegkosten van  watertanks en zonnepanelen. De totale kosten werden begroot op € 5.360.

De vergadering stemde in met honoreren van een deel van de projectkosten, i.c.  2 watertanks 100.000 KES en zonnepanelen conform begroting 200.000 KES  = 300.000 x € 0,008 = € 2.400.

 

In 2018

Tijdens huisbezoeken signaleert de maatschappelijk werker  problemen, zoals HIV/Aids. Deze mensen worden gestigmatiseerd in hun omgeving. Hij startte een steungroep waar over hun ziekte gesproken kan worden. Daarnaast ontstond een donateursgroep, waar patiënten  geld kunnen lenen.  Op dit moment zijn er 6 steungroepen met ieder 10 deelnemers. Ieder steungroep heeft 2 vrijwilligers die in de gaten houden of leningen worden afgelost. Door deze manier van omgaan met elkaar worden patiënten weerbaarder.

Eerst werden mensen met HIV/Aids verbannen uit hun omgeving of familie, scheidingen kwamen regelmatig voor. Ze leefden in armoede omdat ze geen energie hadden om te werken. Ze waren afhankelijk van projecten ter ondersteuning. Nu runnen ze kleine winkeltjes en kunnen ze geld verdienen of lenen. Aan de vrijwilligers wordt regelmatig een training aangeboden, waarin wordt geleerd, hoe om te gaan met financiën. Hiervoor is tact en verantwoordelijkheid belangrijk.

Voor de cursus micro krediet werd een bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.500.

In 2017

Aanvraag S.U.N. 4 Malindi voor bijdrage in uitgaven voor schoolkinderen in Kenia.

De aanvraag wordt gehonoreerd voor de onderdelen lesmateriaal (1.200) en maatschappelijk werk (1.830), i.c. € 3.030.

aanvraagformulier Homico Sun for Malindi

 

Herstel stormschade school in Gambia

In Gambia was een storm die de school van Nyatouta beschadigde,. Voor het herstel zegde Homico in 2022 de gevraagde € 2.000 toe

Stichting Nyatouta ontving op 17 november 2020 een bijdrage van € 750 voor de realisatie van een keukentje bij de basisschool in Rumba.

Nyatouta uit Oud-Gastel is een initiatief van de familie Broos en richt zich op Gambia waar een school en diverse andere voorzieningen zijn gerealiseerd. Zie website van de stichting:  www.nyatouta.nl

 

Stichting Kleurrijk Suriname

De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname richt zich in eerste instantie op het verlenen van kleinschalige hulp aan HIV/Aids besmette baby’s en jeugd tot achttien jaar in Suriname.

Bekijk hier de website.

2022:

De stichting deed andermaal een beroep op Homico in 2022. Homico verstrekte € 1.500 voor de aanschaf van rugtassen met schoolspullen voor de leerlingen in Suriname.

2020:

De stichting wil ook dit jaar weer rugtassen beschikbaar stellen voor de kinderen in het weeshuis. Door Covid-19 is de sponsoring voor de inhoud van de rugtassen onmogelijk gebleken. Homico sponsort de inhoud van de rugtassen voor €1.200

2019:

Homico verstrekt een bijdrage van € 1.800 voor de aanschaf van 120 rug tassen met schoolspullen voor de pupillen van het kindertehuis in Suriname.

 

2018:

Homico doneert € 1.000 voor  nieuwe schoolspullen en kleding voor het schooljaar 2018/2019.

 

2017:

Verstrekken van melk en melkproducten aan de kinderen van het tehuis voor weeskinderen Mijnzorg.
Verstrekte vergoeding: € 1.350

Bekijk hier de project aanvraag.

Stichting Stepping Stones Liberia

De aanvraag van Stichting Stepping Stones Liberia om ondersteuning voor de aanschaf van broedeieren voor kippen wordt door Homico gehonoreerd met een bijdrage van € 2.000.

 

Deze stichting helpt boeren, of beter gezegd boerinnen in de afgelegen provincie Rivercess in Liberia, bij het verhogen van hun landbouwproductie.

Stichting Stepping Stone Liberia

 

Stichting Tashi Delek

Tashi Delek

De Stichting Tashi Delek is werkzaam in het district Solu Khumbu in Nepal.
Op dit moment richt De Stichting zich op de dorpen Sherpa Mude, Mude Pasal en Beli Danda. Iedere mens heeft recht op voldoende en gezonde voeding en hier hoopt Tashi Delek met de lokale boeren samen aan te kunnen bijdragen.
Tashi Delel probeert er voor te zorgen dat de boeren uit het gebied door hun ondersteuning meer kennis en kundigheid krijgen op het agrarische vlak en de toepassing daarvan. Door opzetten van coöperaties wil de Stichting bijdragen aan een goede samenwerking en verantwoordelijkheid tussen de boeren onderling.
Ook willen ze de zelfredzaamheid bevorderen, waardoor ze  in de toekomst minder afhankelijk worden van financiële ondersteuning.

 Het doel is: 

  • Betere teeltmethodes te bewerkstelligen op de ecologische manier.
  • Opleiden van jongeren voor de agrarische sector.
  • Opslag van bronwater realiseren.
  • Terug dringen van erosie door klimatologische veranderingen

klik HIER voor de website van deze stichting.

Homico ondersteunt deze stichting met € 750,- voor een zaadbank en € 525,- voor een notenboomgaard. Totaal 1.275,-