Project Street Child Nederland

Street Child Nederland zet zich in voor straatkinderen in Liberia en andere Zuid Afrikaanse landen.

Voor meer info zie www.street-child.nl

2023:

De aanvrage richt zich op een project in Nigeria. De aangevraagde bijdrage is te fors voor Homico, maar schaalbaar. Besloten wordt een bijdrage te verstrekken van €945.

 

2022:

Street Child Nederland richt zich in het project  Family Business Scheme programma in Liberia op de 15 verzorgers van kwetsbare gezinnen door ze te  helpen een bedrijf op te starten om zo uiteindelijk geld te verdienen voor onderwijs voor hun kinderen.

Met de donatie van € 1.150 kunnen de verzorgers voor 3 gezinnen worden geholpen.

 

2020:

Street Child vraagt ondersteuning voor de Musahar gemeenschap in Nepal die door Covid-19 ernstig getroffen is. Homico honoreert de aanvraag met een bijdrage van € 2.500.

Klik hier: Stichting Homico – Projectplan – COVID-19 Nepal voor het ingediende projectplan.

2019:

De aanvrage in 2019 is gericht op het verstrekken van zaden (rijst) aan inwoners van Sierra Leone. De daadwerkelijke besteding van de toegezegde middelen is gepland in het 1e kwartaal van 2020. De toegezegde kosten bedragen € 2.480.

De aanvraag aan Stichting Homico in 2018 was gericht op opleiding van meisjes in Liberia en daarmee geringere kindersterfte.

Homico kende in de vergadering van 26 juni 2018 € 2.600 toe.

 

Ondersteuning onderwijsproject Africa

Marian Dekkers uit Etten-Leur heeft de wens om in Africa onderwijs organisaties te ondersteunen door leerkrachten te onderwijzen.

Homico ondersteunt haar iniatiatief. Voor meer info: www.thekeyofeducation.nl

 

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

 

 

 

Stichting Tashi Delek

Tashi Delek

De Stichting Tashi Delek is werkzaam in het district Solu Khumbu in Nepal.
Op dit moment richt De Stichting zich op de dorpen Sherpa Mude, Mude Pasal en Beli Danda. Iedere mens heeft recht op voldoende en gezonde voeding en hier hoopt Tashi Delek met de lokale boeren samen aan te kunnen bijdragen.
Tashi Delel probeert er voor te zorgen dat de boeren uit het gebied door hun ondersteuning meer kennis en kundigheid krijgen op het agrarische vlak en de toepassing daarvan. Door opzetten van coöperaties wil de Stichting bijdragen aan een goede samenwerking en verantwoordelijkheid tussen de boeren onderling.
Ook willen ze de zelfredzaamheid bevorderen, waardoor ze  in de toekomst minder afhankelijk worden van financiële ondersteuning.

 Het doel is: 

  • Betere teeltmethodes te bewerkstelligen op de ecologische manier.
  • Opleiden van jongeren voor de agrarische sector.
  • Opslag van bronwater realiseren.
  • Terug dringen van erosie door klimatologische veranderingen

klik HIER voor de website van deze stichting.

 

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

 

Homico ondersteunt deze stichting met € 750,- voor een zaadbank en € 525,- voor een notenboomgaard. Totaal 1.275,-

Homico verstrekte een cheque van € 750 aan Tashi Delek welke in februari werd besteed aan een project ten behoeve van  de bijenteelt in Nepal.

Stichting Fafa

Stichting Fafa

Stichting FAFA staat voor Floor & Anniek for Africa. Het doel is het ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel, van individuele personen en projecten in Ghana.

Floor & Anniek hebben warme contacten met kleine projecten. Samen met projecteigenaren bundelen ze hun krachten. Dankzij hun tomeloze energie hebben deze dames nu al heel wat voor elkaar gekregen.

Klik HIER voor de website van stichting Fafa.

 

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

 

Homico ondersteunde in november 2021 stichting Fafa met een donatie van 950 euro tbv deuren voor de school van het Bambenninye project.

In september 2022 doneerde Homico € 2.500 aan Fafa voor de aanleg van een poly watertank op een stellage. Daarmee kon de watervoorziening voor het hele dorp worden verbeterd.

Voor stand van zaken zie website Fafa en nieuwsbrief: Nieuwsbrief september 2022_compressed (1)

 

In februari 203 werden de kosten voor een overkapping  voor een kleuterschool vergoed met een bijdrage van € 2.500.

 

 

Stichting Let the Children Play

Stichting Let the Children Play (LCP) wil met haar ingezameld geld het project Amasiko Nursery Primary School ondersteunen. Dit project ligt gelegen in een bergachtiggebied in Zuidwest Oeganda.

Klik hieronder voor de website:

https://www.letthechildrenplay.nl/home

 

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.500 in oktober 2023.

 

2023:

Homico ondersteunt met een bedrag van € 2.300,- voor schoolboeken voor 2 klassen van Amasiko Greenschool Oeganda.

 

 

Stichting Nyatouta

Stichting Nyatouta heeft als doel: het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van kleinschalige projecten in GAMBIA met eerbied voor de Gambiaanse cultuur.

Stichting Nyatouta

 

Oktober 2023:

Homico doneert een bedrag van €250,- als sympathiebijdrage voor het 25-jarig bestaan.

13 november 2018:

Bekostiging van 50% van de kosten voor realisatie van een klaslokaal in Gambia.

 

2017: Transport goederen naar Gambia.

Stichting Kleurrijk Suriname

De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname richt zich in eerste instantie op het verlenen van kleinschalige hulp aan HIV/Aids besmette baby’s en jeugd tot achttien jaar in Suriname.

Bekijk hier de website.

2023:

Homico verrast deze stichting met een bedrag van €1.000 in oktober 2023.

 

Vanwege de crisis in Suriname is er een schreeuw om hulp.  De door Kleurrijk Suriname ondersteunde kindertehuizen dreigen niet meer in staat te zijn om de kinderen de dagelijkse strikt noodzakelijke (in Suriname nu onbetaalbare) spullen te bieden. De stichting wil deze spullen graag kopen en naar de kinderen sturen.

Homico ondersteunt met een bedrag van €1.500

2022:

De stichting deed andermaal een beroep op Homico in 2022. Homico verstrekte € 1.500 voor de aanschaf van rugtassen met schoolspullen voor de leerlingen in Suriname.

2020:

De stichting wil ook dit jaar weer rugtassen beschikbaar stellen voor de kinderen in het weeshuis. Door Covid-19 is de sponsoring voor de inhoud van de rugtassen onmogelijk gebleken. Homico sponsort de inhoud van de rugtassen voor €1.200

2019:

Homico verstrekt een bijdrage van € 1.800 voor de aanschaf van 120 rug tassen met schoolspullen voor de pupillen van het kindertehuis in Suriname.

 

2018:

Homico doneert € 1.000 voor  nieuwe schoolspullen en kleding voor het schooljaar 2018/2019.

 

2017:

Verstrekken van melk en melkproducten aan de kinderen van het tehuis voor weeskinderen Mijnzorg.
Verstrekte vergoeding: € 1.350

Bekijk hier de project aanvraag.

Sossah. Ziekenhuis St. Anthony in Dzodze, Ghana

www.sossah.nl

 

SOSSAH is een organisatie die in Ghana onvoorwaardelijke steun biedt aan het ziekenhuis van Dzodze in de Volta Regio en aan de kwetsbare, arme, kinderrijke boerengezinnen. Het gaat veelal om kinderpoliopatientjes, aanstaande moeders, te vroeg geboren baby’s en baby’s die een moeilijke start hebben. Ook is er speciale aandacht voor kinderen die zijn verwaarloosd, voor gehandicapten, voor opleiding, meisjes, weduwen, voor noodsituaties als voedseltekorten en tekorten aan materialen gedurende pan- en epidemieën, watertekorten in afgelegen gebieden en al wat verder op hun pad komt.

Juli 2023: Homico betaalt een deel van de kosten voor gereedschappen voor onderhoud €2.000,-

 

Stichting Doe iets, Filippijnen

festivaldoeiets.nl

Festival doe iets heeft als doel kleinschalige en duurzame projecten in de Filippijnen te ondersteunen.
juli 2023: Homico ondersteunt deze stichting met €1.000,- voor Lumad Earth Kitchen Facility for trainings and livelihood.

 

Stichting Don Fredy, Honduras

https://donfredy.com/

 

Deze stichting houdt zich bezig met de ondersteuning van een verzorgingshuis in Tela, Honduras.
juli 2023: Homico helpt door een bijdrage van €1.550,- voor de reparatie van het dak.