Afriana Foundation in Malawi

Afriana Foundation is een project in Malawi waar Nicole van Elteren weeskinderen opvangt in een tehuis. Kinderen die na geboorte hun moeder verliezen hebben weinig kans tot overleven als ze niet bij familie ondergebracht kunnen worden. Door aids is nagenoeg een volledige generatie verloren gegaan waardoor opvang van weeskinderen veel  problemen oplevert.  Klik voor meer informatie:

www.afrianafoundation.org

Homico heeft 11 juni een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.500 voor de voeding van de kinderen met gezonde pap gedurende een jaar.

Suvadra Nepal

Suvadra Nepal geeft hulp aan (gehandicapte) kinderen in Nepal.

Suvadra Nepal

 

11-6-2019:  Homico geeft financiële ondersteuning met € 2.000 voor de dagbesteding van kinderen in Nepal.

27-3-2018: Homico doneert € 800,- voor de luiers van een verlamde vrouw in Nepal.

 

Tools To Work

Stichting Tools To Work is een non-profit instelling die mensen helpt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mensen in Nederland en mensen in Afrika.

Ga hier naar de website.

2019

Het verzoek van Tools to Work is gericht op vakscholing voor jongeren die werkzaam zijn op Dandora Dumpsite in Kenia. Met onderwijs kunnen kinderen een toekomst krijgen in plaats van werkzaam te blijven op deze vuilnisbelt.

De bijdrage is € 1.500 .

 

2018

Homico doneert € 1500,-voor machines, gereedschappen en fietsen voor kwetsbare mensen in Rwanda.

2017

Revisie van naaimachines t.b.v. een beroepsopleiding aan jongeren in Sauti Kuu in West Kenia. Ondersteund met een bedrag van € 2.750.

klik  hier  voor een beschrijving van het project.

Stichting Meraih Bintang

Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie.

Klik  hier voor de website.

In 2019 werd aan de stichting een bijdrage verstrekt van € 1.000  voor de aanschaf van urinoirs en toiletten.

Homico doneerde in 2018  € 430 voor klim/speeltoestellen en € 255 voor sanitair.

 

Stichting Planet Hope inrichting leslokalen

In de vergadering van 15 januari 2019 heeft Homico een bijdrage van € 1.665 beschikbaar gesteld voor de inrichting van een leslokaal in India.

 

Planet Hope komt op voor de rechten van kansarme kinderen, zoals kindarbeiders, straatkinderen en andere kinderen aan de onderkant van de maatschappelijke lader.

Stichting Planet Hope India

Mwana na Mama ontvangt steun

In de vergadering van 15 januari 2019 heeft Homico een bedrag toegezegd van € 1.255 voor de inrichting van 1 van de drie te realiseren klaslokalen in Burundi.

 

Project Mwana Na Mama

Stichting Gered Gereedschap

 

Gered Gereedschap steunt (leerling) vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. De juiste gereedschappen en machines, een gedegen vakopleiding en verdere begeleiding naar en op het werk zijn daar onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans om een zelfstandig bestaan als bijvoorbeeld timmerman, automonteur of kleermaker op te bouwen. Zo pakken we armoede duurzaam aan en dat werkt.

In de vergadering van 13 november 2018 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.500 voor de aanschaf van een container t.b.v. het transport van goederen naar Tanzania.

Stichting Nyatouta

13 november 2018:

Bekostiging van 50% van de kosten voor realisatie van een klaslokaal in Gambia.

 

2017: Transport goederen naar Gambia.

Stichting Nyatouta heeft als doel: het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van kleinschalige projecten in GAMBIA met eerbied voor de Gambiaanse cultuur.

Stichting Nyatouta

Anbagam Trust India

Projectorganisatie Stichting Anbagam Trust India

Anbagam richt zich op onderwijs in India. Een school werd gerealiseerd en nu verder uitgebreid.  Ten behoeve van de inrichting van de school ondersteunt Homico het project met een bijdrage van € 1.385 voor schoolgeld, kleding en medische hulp voor de leerlingen.