Stichting Meraih Bintang

Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie.

Klik  hier voor de website.

In 2019 werd aan de stichting een bijdrage verstrekt van € 1.000  voor de aanschaf van urinoirs en toiletten.

Homico doneerde in 2018  € 430 voor klim/speeltoestellen en € 255 voor sanitair.

 

Stichting Planet Hope inrichting leslokalen

In de vergadering van 15 januari 2019 heeft Homico een bijdrage van € 1.665 beschikbaar gesteld voor de inrichting van een leslokaal in India.

 

Planet Hope komt op voor de rechten van kansarme kinderen, zoals kindarbeiders, straatkinderen en andere kinderen aan de onderkant van de maatschappelijke lader.

Stichting Planet Hope India

Mwana na Mama ontvangt steun

In de vergadering van 15 januari 2019 heeft Homico een bedrag toegezegd van € 1.255 voor de inrichting van 1 van de drie te realiseren klaslokalen in Burundi.

 

Project Mwana Na Mama

Stichting Gered Gereedschap

 

Gered Gereedschap steunt (leerling) vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. De juiste gereedschappen en machines, een gedegen vakopleiding en verdere begeleiding naar en op het werk zijn daar onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans om een zelfstandig bestaan als bijvoorbeeld timmerman, automonteur of kleermaker op te bouwen. Zo pakken we armoede duurzaam aan en dat werkt.

In de vergadering van 13 november 2018 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.500 voor de aanschaf van een container t.b.v. het transport van goederen naar Tanzania.

Stichting Nyatouta

13 november 2018:

Bekostiging van 50% van de kosten voor realisatie van een klaslokaal in Gambia.

 

2017: Transport goederen naar Gambia.

Stichting Nyatouta heeft als doel: het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van kleinschalige projecten in GAMBIA met eerbied voor de Gambiaanse cultuur.

Stichting Nyatouta

Anbagam Trust India

Projectorganisatie Stichting Anbagam Trust India

Anbagam richt zich op onderwijs in India. Een school werd gerealiseerd en nu verder uitgebreid.  Ten behoeve van de inrichting van de school ondersteunt Homico het project met een bijdrage van € 1.385 voor schoolgeld, kleding en medische hulp voor de leerlingen.

Blocks Haarlem / KWAO-KROM schoolproject

Blocks Haarlem

Stichting Blocks richt zich op onderwijs aan kansarme kinderen in Ghana en diende daartoe een aanvraag in voor financiële steun om de 180 kinderen te voorzien van

schoolontbijt/ lunch, schoolmaterialen, schooluniformen, computer, en mobiele telefoon, voor de

komende basis schooljaar 2018/2019 die begint om 3 september 2018.

Besloten werd de aanvraag te honoreren ten aanzien van schoolboeken,  begroot op € 1.100.

 

Stichting Walanta Rotterdam

Mali bezoekt Homico

Samen met Janka de Vries van Walanta bezochten gasten uit Mali de winkel in Bosschenhoofd.

“Ik vind het belangrijk om te laten zien dat er veel werk voorafgaat aan de donaties die Homico kan doen aan projecten”, aldus Janka de Vries. (Kijk verder onder media/nieuws voor een kleine toelichting).

 

 

Walanta houdt zich vanuit Rotterdam, bezig met onderwijsvoorzieningen in Mali nabij Timboektoe.

Om de kinderen te voorzien van schoolboeken en kleurpotloden heeft Homico een bijdrage verstrekt van € 2.000.

Bestuurslid Janka de Vries gaf een presentatie in de vergadering van Homico. Deze presentatie is hieronder te vinden.

Bedankbrief Stichting Homico toezegging donatie

HOMICO PRESENTATIE

website Walanta

 

SUN for Malindi

In 2018

Tijdens huisbezoeken signaleert de maatschappelijk werker  problemen, zoals HIV/Aids. Deze mensen worden gestigmatiseerd in hun omgeving. Hij startte een steungroep waar over hun ziekte gesproken kan worden. Daarnaast ontstond een donateursgroep, waar patiënten  geld kunnen lenen.  Op dit moment zijn er 6 steungroepen met ieder 10 deelnemers. Ieder steungroep heeft 2 vrijwilligers die in de gaten houden of leningen worden afgelost. Door deze manier van omgaan met elkaar worden patiënten weerbaarder.

Eerst werden mensen met HIV/Aids verbannen uit hun omgeving of familie, scheidingen kwamen regelmatig voor. Ze leefden in armoede omdat ze geen energie hadden om te werken. Ze waren afhankelijk van projecten ter ondersteuning. Nu runnen ze kleine winkeltjes en kunnen ze geld verdienen of lenen. Aan de vrijwilligers wordt regelmatig een training aangeboden, waarin wordt geleerd, hoe om te gaan met financiën. Hiervoor is tact en verantwoordelijkheid belangrijk.

Voor de cursus micro krediet werd een bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.500.

In 2017

Aanvraag S.U.N. 4 Malindi voor bijdrage in uitgaven voor schoolkinderen in Kenia.

De aanvraag wordt gehonoreerd voor de onderdelen lesmateriaal (1.200) en maatschappelijk werk (1.830), i.c. € 3.030.

aanvraagformulier Homico Sun for Malindi

 

S.U.N. 4 Malindi staat voor: Support Underestimated Necceseries. In het Nederlands betekent dit; Ondersteuning van onderschatte benodigdheden. S.U.N. 4 Malindi bouwt met kansarme kinderen en gehandicapten aan een betere toekomst in Kenia.

Klik HIER voor de website.