Steun voor project MIVA in India

In de vergadering van 22 september 2020 heeft besloten om een project, ondersteunt door MIVA te honoreren. Het project richt zich op de communicatiemiddelen voor twee onderwijsinstellingen in India. De bijdrage is € 1.650.

Homico ondersteunt zusters Franciscanessen Kenia

In de vergadering van het algemeen bestuur op 22 september is besloten om een bijdrage van € 650 te verstrekken aan de zusters Franciscanessen in Kenia.

Bijdrage voor inrichting 3 scholen in Bolivia

Homico heeft een bijdrage verstrekt voor de inrichting van 3 leslokalen in Bolivia. Omdat de organisatie de benodigde middelen bij elkaar heeft gekregen, kan de gereserveerde bijdrage van € 1.650 worden uitbetaald. Zie hier het ingediende projectplan:

Projectplan_ICT_voor_meisjes_Bolivia_AYNI_feb2020[1]

Homico bekostigt aan Livada vervoer van schoolmeubilair.

Stichting Livada ondersteunt weeshuizen in Roemenië.  Voor een van de weeshuizen ontvangt de stichting een 80-tal schoolmeubeltjes van basisschool Het Bossche Hart uit Bosschenhoofd.

Homico heeft geholpen bij transport gereed maken (demontage) van de meubels en heeft een bijdrage in het transport beschikbaar gesteld van € 1.000.

Klik hier voor informatie over Livada.

     

Het transport met vereende krachten op vrijdag 10 juli 2020.

Stichting Meraih Bintang

Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie.

Klik  hier voor de website.

In 2020 worden 6 nieuwe klaslokalen van Suryadi’s school TK Meraih Bintang ingericht. Met een bijdrage van € 2.000 bekostigt Homico de aanschaf van schoolbanken en stoelen voor 3 klaslokalen.

 

In 2019 werd aan de stichting een bijdrage verstrekt van € 1.000  voor de aanschaf van urinoirs en toiletten.

Homico doneerde in 2018  € 430 voor klim/speeltoestellen en € 255 voor sanitair.

 

Project Street Child Nederland

Street Child Nederland zet zich in voor straatkinderen in Liberia en andere Zuid Afrikaanse landen.

Voor meer info zie www.street-child.nl

2020:

Street Child vraagt ondersteuning voor de Musahar gemeenschap in Nepal die door Covid-19 ernstig getroffen is. Homico honoreert de aanvraag met een bijdrage van € 2.500.

Klik hier: Stichting Homico – Projectplan – COVID-19 Nepal voor het ingediende projectplan.

2019:

De aanvrage in 2019 is gericht op het verstrekken van zaden (rijst) aan inwoners van Sierra Leone. De daadwerkelijke besteding van de toegezegde middelen is gepland in het 1e kwartaal van 2020. De toegezegde kosten bedragen € 2.480.

De aanvraag aan Stichting Homico in 2018 was gericht op opleiding van meisjes in Liberia en daarmee geringere kindersterfte.

Homico kende in de vergadering van 26 juni 2018 € 2.600 toe.

 

Stichting Kleurrijk Suriname

De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname richt zich in eerste instantie op het verlenen van kleinschalige hulp aan HIV/Aids besmette baby’s en jeugd tot achttien jaar in Suriname.

Bekijk hier de website.

2020:

De stichting wil ook dit jaar weer rugtassen beschikbaar stellen voor de kinderen in het weeshuis. Door Covid-19 is de sponsoring voor de inhoud van de rugtassen onmogelijk gebleken. Homico sponsort de inhoud van de rugtassen voor €1.200

2019:

Homico verstrekt een bijdrage van € 1.800 voor de aanschaf van 120 rug tassen met schoolspullen voor de pupillen van het kindertehuis in Suriname.

 

2018:

Homico doneert € 1.000 voor  nieuwe schoolspullen en kleding voor het schooljaar 2018/2019.

 

2017:

Verstrekken van melk en melkproducten aan de kinderen van het tehuis voor weeskinderen Mijnzorg.
Verstrekte vergoeding: € 1.350

Bekijk hier de project aanvraag.

Stepping Stones Cambodia

Stepping Stones Cambodia verleent hulp aan kansarme mensen nabij Siem Reap in Cambodja. De hoofdactiviteit is school.

website: Stepping Stones Cambodia

Voor meer recente berichtgeving klik  hier voor de facebook berichten van de leerkrachten uit Cambodja

2019:

Homico verstrekt een vergoeding voor de kosten van nieuwe dakbedekking op de klaslokalen van de school in Siem Reap voor een bedrag van € 1.223.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2652409901488327&id=159404397455569

 

2017:

Homico sponsort de omheining van de school € 1632. Na onderling overleg is besloten het project uit te voeren in november 2017.

projectaanvraag:  SSC omheining en bijlage: fence 20170116

 

 

Afriana Foundation in Malawi

Afriana Foundation is een project in Malawi waar Nicole van Elteren weeskinderen opvangt in een tehuis. Kinderen die na geboorte hun moeder verliezen hebben weinig kans tot overleven als ze niet bij familie ondergebracht kunnen worden. Door aids is nagenoeg een volledige generatie verloren gegaan waardoor opvang van weeskinderen veel  problemen oplevert.  Klik voor meer informatie:

www.afrianafoundation.org

Homico heeft 11 juni een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.500 voor de voeding van de kinderen met gezonde pap gedurende een jaar.

Suvadra Nepal

Suvadra Nepal geeft hulp aan (gehandicapte) kinderen in Nepal.

Suvadra Nepal

 

11-6-2019:  Homico geeft financiële ondersteuning met € 2.000 voor de dagbesteding van kinderen in Nepal.

27-3-2018: Homico doneert € 800,- voor de luiers van een verlamde vrouw in Nepal.