Ondersteuning onderwijsproject Africa

Marian Dekkers uit Etten-Leur heeft de wens om in Africa onderwijs organisaties te ondersteunen door leerkrachten te onderwijzen.

Homico ondersteunt haar iniatiatief. Voor meer info: www.thekeyofeducation.nl

 

 

 

Herstel stormschade school in Gambia

In Gambia was een storm die de school van Nyatouta beschadigde,. Voor het herstel zegde Homico de gevraagde € 200.

Stichting Nyatouta ontving op 17 november 2020 een bijdrage van € 750 voor de realisatie van een keukentje bij de basisschool in Rumba.

Nyatouta uit Oud-Gastel is een initiatief van de familie Broos en richt zich op Gambia waar een school en diverse andere voorzieningen zijn gerealiseerd. Zie website van de stichting:  www.nyatouta.nl

 

Tools To Work

Stichting Tools To Work is een non-profit instelling die mensen helpt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mensen in Nederland en mensen in Afrika.

Ga hier naar de website.

2021

In 2021 heeft Tools to Work een project ter hand genomen in Wet Kenia. Het project richt zich op scholing van kleermakers. Na de scholing kunnen deze mensen in eigen onderhoud voorzien. Homico ondersteunt dit project door de kosten ad € 2.800 voor haar rekening te nemen.

 

2019

Het verzoek van Tools to Work is gericht op vakscholing voor jongeren die werkzaam zijn op Dandora Dumpsite in Kenia. Met onderwijs kunnen kinderen een toekomst krijgen in plaats van werkzaam te blijven op deze vuilnisbelt.

De bijdrage is € 1.500 .

 

2018

Homico doneert € 1500,-voor machines, gereedschappen en fietsen voor kwetsbare mensen in Rwanda.

2017

Revisie van naaimachines t.b.v. een beroepsopleiding aan jongeren in Sauti Kuu in West Kenia. Ondersteund met een bedrag van € 2.750.

klik  hier  voor een beschrijving van het project.

Startup4kids krijgt steun voor project basisscholen in Peru

In de vergadering van 17 november 2020 heeft Homico besloten een bijdrage van € 1.670 te verlenen aan Startup4kids voor een project in Peru. De stichting heeft het dekkingsplan rond gekregen zodat aan de gestelde voorwaarde van Homico werd voldaan. De beloofde bijdrage werd inmiddels betaald.

Meer informatie: http://www.startup4kids.nl

 

Elimu Mount Elgon ontvangt bijdrage voor wasplaats

Homico heeft op 17-11-2020 de aanvraag gehonoreerd voor de aanleg van een wasplaats bij de nieuwe Andersen Primary School in Chepchoina, Kenia. De basisschool biedt plaats aan 1000 leerlingen. Een goede voorziening voor wassen en opfrissen door de leerlingen is van groot belang. Met de voorziening is een bijdrage van € 3.300 gemoeid.

You and me for Gambia ontvangt bijsdrage voor leerlingen vakopleiding

Stichting You and me 4 Gambia ondersteunt vakopleidingen voor jongeren in Gambia. Voor het komende scholjaar woirdt door Homico voorZIen in de kosten van 3 leerlingen. De bijdrage van Homico bedraagt € 1.150.

Steun voor project MIVA in India

In de vergadering van 22 september 2020 heeft besloten om een project, ondersteunt door MIVA te honoreren. Het project richt zich op de communicatiemiddelen voor twee onderwijsinstellingen in India. De bijdrage is € 1.650.

Weeshuis van de zusters Franciscanessen van St. Anna, Kenia ontvangt steun van Homico

Homico verstrekt eenmalig een bedrag van € 650 voor de exploitatie van het weeshuis in Kenia

Homico ondersteunt zusters Franciscanessen Kenia

In de vergadering van het algemeen bestuur op 22 september is besloten om een bijdrage van € 650 te verstrekken aan de zusters Franciscanessen in Kenia.