Peuple du Monde

Ondersteuning en onderwijs voor hulpbehoevenden in de derde wereld, in het bijzonder kwetsbare kinderen in het land Benin.

website: https://peupledumonde.nl/

November 2023

Homico werd gevraagd om 50% te dekken van de kosten voor schoolgeld voor 25 basis- en 23 middelbare scholieren. De andere helft werd gedekt met andere inkomsten.
Homico bekostigde de gevraagde € 1.282,=