Project Street Child Nederland

Street Child Nederland zet zich in voor straatkinderen in Liberia en andere Zuid Afrikaanse landen.

Voor meer info zie www.street-child.nl

2023:

De aanvrage richt zich op een project in Nigeria. De aangevraagde bijdrage is te fors voor Homico, maar schaalbaar. Besloten wordt een bijdrage te verstrekken van €945.

 

2022:

Street Child Nederland richt zich in het project  Family Business Scheme programma in Liberia op de 15 verzorgers van kwetsbare gezinnen door ze te  helpen een bedrijf op te starten om zo uiteindelijk geld te verdienen voor onderwijs voor hun kinderen.

Met de donatie van € 1.150 kunnen de verzorgers voor 3 gezinnen worden geholpen.

 

2020:

Street Child vraagt ondersteuning voor de Musahar gemeenschap in Nepal die door Covid-19 ernstig getroffen is. Homico honoreert de aanvraag met een bijdrage van € 2.500.

Klik hier: Stichting Homico – Projectplan – COVID-19 Nepal voor het ingediende projectplan.

2019:

De aanvrage in 2019 is gericht op het verstrekken van zaden (rijst) aan inwoners van Sierra Leone. De daadwerkelijke besteding van de toegezegde middelen is gepland in het 1e kwartaal van 2020. De toegezegde kosten bedragen € 2.480.

De aanvraag aan Stichting Homico in 2018 was gericht op opleiding van meisjes in Liberia en daarmee geringere kindersterfte.

Homico kende in de vergadering van 26 juni 2018 € 2.600 toe.