Aftreden voorzitter Arnold Overdevest

In de jaarvergadering van Stichting Homico werd op 23 maart j.l. afscheid genomen van de voorzitter, Arnold Overdevest.

Vanaf 2008 hanteerde Arnold de voorzittershamer van Homico nadat hij de eerder overleden Jan Nelemans opvolgde.

Homico was in die tijd nog gevestigd op het adres Pastoor van Breugelstraat 68 op de hoek van de Willeke Joostenstraat.

Homico is een ANBI instelling die sinds 1970 met behulp van kringloopverkoop ontwikkelingshulp ondersteunt. De stichting draait op vrijwilligers, ten tijde van het aantreden van Arnold bestaande uit een kleine 15 vrijwilligers.

In de loop der jaren is de stichting onder leiding van Arnold gegroeid.

In 2016 verhuisde de winkel naar de St.Gerardushof 15, de huidige locatie.

Inmiddels bestaat het aantal vrijwiligers uit een 25 tal enthousiaste mensen.

De klanten weten de winkel nog goed te vinden en door verhoogde opbrengsten kan Homico veel goede doelen ondersteunen. Op 23 maart was er de jaarlijkse bestuursverkiezing, waarbij de d.b. leden elke 3 jaar beurtelings aftredend zijn. Arnold had eerder aangegeven na een periode van ruim 15 jaar het stokje te willen overdragen.

Zo geschiedde, alhoewel er nog geen opvolging is. Wim de Rijck (secretaris) werd tijdens de vergadering gekozen tot a.i. voorzitter hangende de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij de lange periode van voorzitterschap van Arnold. Hij verlaat niet alleen Homico maar ook Hoeven als woonplaats.

Arnold dankte alle vrijwilligers voor hun inzet en overhandigde een attentie voor de “gouden handjes” van de stichting.

Met een collage van fotomomenten en een fraaie vaas inclusief inscriptie werd Arnold in het zonnetje gezet.

Het vertrek is een bewuste keuze, maar is beslist voor iedereen wennen.

Homico wenste hem alle goeds voor de toekomst.

Dit leuke presentje kreeg iedere vrijwilliger van Arnold

Bedankt van Stepping Stones Cambodia

Aandacht in BN DeStem