Stichting Planet Hope inrichting leslokalen

In de vergadering van 15 januari 2019 heeft Homico een bijdrage van € 1.665 beschikbaar gesteld voor de inrichting van een leslokaal in India.

 

Planet Hope komt op voor de rechten van kansarme kinderen, zoals kindarbeiders, straatkinderen en andere kinderen aan de onderkant van de maatschappelijke lader.

Stichting Planet Hope India