Homico ondersteunt zusters Franciscanessen Kenia

In de vergadering van het algemeen bestuur op 22 september is besloten om een bijdrage van € 650 te verstrekken aan de zusters Franciscanessen in Kenia.