Blocks Haarlem / KWAO-KROM schoolproject ontvangt ook bijdrage in 2022.

Blocks Haarlem

Stichting Blocks richt zich op onderwijs aan kansarme kinderen in Ghana en diende daartoe een aanvraag in voor financiële steun om de 180 kinderen te voorzien van

schoolontbijt/ lunch, schoolmaterialen, schooluniformen, computer, en mobiele telefoon, voor de

komende basis schooljaar 2018/2019 die begint om 3 september 2018.

Besloten werd de aanvraag te honoreren ten aanzien van schoolboeken,  begroot op € 1.100.

In 2022 is een bijdrage van € 1.000 verstrekt voor het schoolproject in Ghana.