Bijdrage voor inrichting 3 scholen in Bolivia

Homico heeft een bijdrage verstrekt voor de inrichting van 3 leslokalen in Bolivia. Omdat de organisatie de benodigde middelen bij elkaar heeft gekregen, kan de gereserveerde bijdrage van € 1.650 worden uitbetaald. Zie hier het ingediende projectplan:

Projectplan_ICT_voor_meisjes_Bolivia_AYNI_feb2020[1]