Klinkert maakt bloemstukjes voor ouderen

In 2020 won basisschool De Klinkert in Oudenbosch de eerste prijs in de Homico wedstrijd. Door Corona beperkingen kon de school nu pas uitvoering geven aan het plan: “Een zaadje planten tegen eenzaamheid”.

Onder deskundige begeleiding van tuincentrum Monica en de juffen maakte de leerlingen van groep 5-6 19 mei j.l. bloemstukjes, die maandag aan de bewoners van de Zellebergen worden uitgedeeld.

Enkele leerlingen tonen trots de gemaakte bloemstukjes.