Homico zoekt nieuwe bestuursleden

Stichting Homico

www.homico.nl

Gevestigd aan de St. Gerardushof, 4744 BC Bosschenhoofd.
Homico ondersteunt sinds 1970, door het beschikbaar stellen van financiële middelen, wereldwijd, projecten die tot doel hebben medemensen in staat te stellen een betere toekomst op te bouwen om zo een menswaardig bestaan te kunnen leven .Inkomsten worden gegenereerd door kringloop verkoop vanuit onze winkel in Bosschenhoofd, welke wekelijks op woensdagmiddag en zaterdagochtend is geopend. Onze stichting draait op de inzet van een 20 tal gepassioneerde en enthousiaste vrijwilligers die binnen onze organisatie ieder hun eigen steentje bijdrage om gezamenlijk de doelstelling van onze organisatie te te realiseren.Wie zoeken wij:
Om de continuïteit van Homico ook voor de toekomst te kunnen waarborgen zijn wij geïnteresseerd om in contact te komen met kandidaten die (op termijn) invulling willen geven aan de volgende (DB) bestuursfuncties:

 

Voorzitter:
Profielschets:

  • Als voorzitter heeft u interesse en/of affiniteit met de issues rondom goede doelen.
  • Bent u in staat om op hoofdlijnen een vrijwilligers organisatie te besturen.
  • Heeft visie op en/of ervaring met belangenbehartiging van een vrijwilligers
  • Bent u bereid om als teamspeler de bestuursfunctie in te vullen (collegiaal bestuur).
  • Bent u bereid en in staat om Homico extern te vertegenwoordigen.

 

Secretaris:
Profielschets:

  • Als secretaris ondersteunt u de organisatie door het organiseren van vergaderingen, het maken van gespreksverslagen, het bewaken, aansturen dat gemaakte afspraken worden opgevolgd en/of, waar nodig, worden bijgestuurd.
  • Verzorgt voor de stichting zowel intern als extern de, meestal schriftelijke, communicatie.
  • Stelt jaarverslag op.
  • Is proactief, daadkrachtig, oplossings – en doelgericht ingesteld.
  • Stelt, samen met overige DB-bestuursleden, het beleid en strategie van de organisatie vast.OPM:

 

Wij stellen voor om een kandidaat bestuurslid voldoende tijd en ruimte te geven zich in te leven in de Homico organisatie waarna deze met de benodigde kennis en goed voorbereid de taken van huidige functionaris kan overnemen.Contact met Stichting Homico, per bericht info@homico.nl of bezoek aan onze locatie.
Interim-voorzitter /secretaris Wim staat u graag te woord of maakt een afspraak op basis van uw emailbericht.