Homico – een begrip in Halderberge en ver daarbuiten ?

De doelstelling van Homico is, al sinds de oprichting in 1970, om de allerarmste medemens te ondersteunen in het opbouwen of laten leven van een menswaardig bestaan.

Vele mensen kennen Homico omdat ze in de winkel in Bosschenhoofd zijn geweest of dat ze hebben gehoord over projecten die een financiele ondersteuning van deze stichting hebben ontvangen. Toch wordt er met regelmaat de vraag gesteld hoe Homico is ontstaan en wat we precies doen.

Sinds de oprichting draait Homico op de inzet van vrijwilligers. De aanleiding voor het ontstaan van Homico was de wens van Pastoor A. van der Pol in 1970. Hij vroeg om een comité, als cadeau voor zijn veertigjarig priesterjubileum. Een cadeau, niet voor hem zelf maar een cadeau voor de Hoevense gemeenschap waarmee deze haar betrokkenheid bij de missie kon tonen. Met dit comité beoogde hij fondsen te kunnen verwerven waarmee missionarissen uit de parochie (priesters, broeders, zusters en leken)  ondersteund konden worden.

Sinds de oprichting is die doelstelling eigenlijk nog steeds dezelfde, zij het dat deze is aangepast aan de tegenwoordige tijd. Nog steeds zijn er vele mensen uit Halderberge en directe omgeving die initiatieven ontplooien om de allerarmste medemens te ondersteunen in het opbouwen of laten leven van een menswaardig bestaan.

Het zijn dit soort projecten die Homico kan ondersteunen mits de aanvrager een goed plan met een begroting kan indienen en achteraf de uitgave van een gedoneerd bedrag volledig kan verantwoorden.
Het benodigde geld om projecten te kunnen ondersteunen verdient Homico door de verkoop van tweedehands, meestal alledaagse, gebruiksartikelen. De afgelopen 15 jaar hebben we dat kunnen doen vanuit het winkelpand op de hoek Willeke Joostenstraat – Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. Vóór die tijd waren er verkoopadressen op het Gors en Achter het Hof in Hoeven.

Nu staan we weer voor een nieuwe uitdaging. Na al die jaren waarin we het pand kostenvrij hebben mogen gebruiken moeten we de winkel aan de Pastoor van Breugelstraat 68a, zoals 15 jaar geleden al was vastgelegd in de overeenkomst met de eigenaar, verlaten. Naar een nieuw onderkomen zijn we naarstig op zoek om daarin onze activiteiten voort te kunnen zetten.

Dat onze inzet nog steeds nodig en nuttig is horen en ervaren we bij projectevaluaties met de initiatiefnemers. De kleinschalige, directe manier van projectondersteuning maakt in de leefomstandigheden van mensen of voor een leefgemeenschap een wereld van verschil. Zo blijkt ieder keer weer. En juist dit is de drive voor de Homico vrijwilligers om, ook na 45 jaar, met veel energie te zoeken naar die nieuwe locatie die er vast en zeker ook zal komen.

Minimaal tot 1 april 2016 is en blijft de winkel van Homico, Pastoor van Breugelstraat 68a in Bosschenhoofd, elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 13.30 tot 15.30 uur open. Aanleveren van nog bruikbare spullen kan op zaterdag  tussen 10.00 en 12.00 uur en op  woensdag van 08.30 -15.30 uur. Zie ook www.homico.nl.

Artikel BN De Stem over de behoefte aan winkelruimte 13-2-2015

artikel bndestem 13feb15