50 jaar HOMICO

Stichting Homico bestaat dit jaar 50 jaar!

Het 50-jarig bestaan van een instelling die met kringloopverkoop ontwikkelingswerk ondersteunt,  is dat een reden voor een feest ?

Voor de vrijwilligers die dat werk mogelijk maken en onze trouwe bezoekers is dat zeker een moment om bij stil te staan.

Dankzij de inzet van die vrijwilligers en de grote belangstelling voor onze winkel kán Homico tenslotte het 50 jarig bestaan vieren.

De constatering dat na 50 jaar nog steeds ondersteuning welkom is “om mensen in hun eerste levensbehoefte te ondersteunen ten behoeve van een menswaardig bestaan” is misschien niet direct een reden om te feesten zult u zeggen.

 

Het is voor Homico wel aanleiding om:

  • Met belangstelling te kijken hoe scholen en jeugdverenigingen in onze buurt antwoord geven op de vraag hoe zij mensen blij kunnen maken (in het kader van de door Homico uitgeschreven wedstrijd).
  • Onze bezoekers in contact te brengen met organisaties die met hun werk de ondersteuning van Homico verdienen.

Zet het alvast in uw agenda en volg de publicaties van Homico. (in de winkel en op de website www.homico.nl )

Het belooft een gedenkwaardig jubileumjaar te worden!