Stichting Het Rode Lint

De stichting Het Rode Lint bouwde een ziekenhuis in Yuma in Gambia.

Zie voor verdere informatie over de stichting hier

Homico heeft een bijdrage  verstrekt in de inrichtingskosten van  € 1.750 voor een ziekenhuis in Yuma in Gambia