ANBI informatie

Stichting Homico heeft de ANBI status. Dat houdt in dat giften die aan Homico worden gedaan in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn.

De belastingdienst ziet toe op naleving van de wettelijke eisen die aan die ANBI status worden gesteld. Publicatie op internet, i.c. onze eigen website https://www.homico.nl  is verplicht.

Die informatie vermelden wij trouw op onze website, maar de gegevens staan onder diverse rubrieken gemeld.

In het onderstaande overzicht hebben wij de door de belastingdienst verlangde gegevens bij elkaar gezet. (de gevraagde onderdelen zijn exact overgenomen van de website van de belastingdienst) :

anbi info voor website